film-besaetelsen_sort

Her finder du alle filmene om temaet "Politisk spil om krig, erindring og forsoning": 1940'ernes og 50'ernes film om besættelsestiden og dens følger for Danmark. Der er propagandafilm, ugerevyer, dokumentarfilm og reklamefilm.

filmverdensbilleder_sort

Her finder du alle filmene om temaet "Kunst og videnskab - tværkulturelle iagttagelser": 1950'ernes og 60'ernes verdensbilleder, sådan som arkæologer, videnskabsfolk og kunstnere rejste ud og fortolkede dem. 

film_eksperimenter_sort

Her finder du alle filmene om temaet "Den eksperimentelle scene og de kreative opbrud": 1960'ernes og 70'ernes udfordring af den kunstneriske ytringsfrihed.