undervisning_kulturmoeder_sort
 

Dansk dokumentarfilm begyndte i 1950’erne at interessere sig for fremmede kulturer – stammefolk, buskmænd, mellemøstlige kulturer. Disse fremmede verdener og mennesker blev underkastet et antropologisk blik og en retorik, som i dag er både komisk og tankevækkende. I 1970’ernes danske eksperimentalfilm blev filmmediets såvel som samfundets konventioner udfordret – som en afspejling af roller og normer i opbrud.

 

undervisning_verdenskrig_sort
 

Film kan sælge mange ting. Filmmediets potentiale for manipulation er stort. Hér kigger vi på, hvordan man iscenesætter en krig – hvordan danske dokumentarfilm efter anden verdenskrig forsøgte at forme vores kollektive hukommelse og erindring om besættelsesårene. Vi ser også på en række reklamefilm – fra 1940’erne og op til i dag – og hvordan de forsøger at få deres budskaber igennem.

undervisning_konsroeller_sort 

Danmark efter 1945 var præget af en stigende materiel velfærd. Samtidig udviklede relationerne og magtforholdet mellem kønnene sig voldsomt i efterkrigstiden. Hér kigger vi på dansk hverdagsliv og kønsroller fra efterkrigstiden og op igennem 1970’erne.

 

Film og temaer

Sculpting the Past-projektets omfattende arkiv af ny-digitaliserede film udgør et righoldigt kildemateriale til Danmarks historie og samfundsmæssige udvikling fra 1940erne til 1970erne – og mange af filmene er i sig selv interessante som værker i dansk filmhistorie.

Hér på Sculpting the Past-hjemmesiden kan du finde en række forslag til undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i nogle af projektets mange film. Undervisningsforløbene retter sig mod fagene dansk, mediefag, samfundsfag og historie samt AT. De er udarbejdet af gymnasielærere, der har haft fri adgang til arkivet og udvalgt en række titler, som de finder særligt velegnede til undervisningen.

Undervisningsforløbene giver inspiration til at arbejde med en række temaer – bl.a.:

• Danske eksperimentalfilm
• Familie og kønsroller fra 1940erne til i dag
• Reklame og propaganda
• Iscenesættelse af krigen
• National selvforståelse
• Et vestligt filmblik på Mellemøsten og islam
• Kulturmødet
• Vores oplevelse af det fremmede
• Danmark fra mangelsamfund til overflodssamfund

I undervisningsforløbene linkes der direkte til de relevante film. Får du lyst til at gå på opdagelse i alle de øvrige film, der indgår i Sculpting the Past, finder du dem under menupunktet FILM ovenfor.

Om materialet

lisbeth Undervisningsmaterialet til ’Sculpting the past’ giver en helt unik mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger knyttet til vores fælles danske historie og samtid.

I ’Kønsroller og magtbalance’ lander vi fx midt i flower-power tidens provokerende bramfrihed. Undervisningsmaterialet lægger op til at mediefag/samfundsfag ser nærmere på de filmiske fremstillinger, der afspejler udviklingen i køn- og magtrelationer i det danske samfund siden efterkrigstiden.

I ’Det vestlige blik’ anlægger en lille guldgrube af danske dokumentarfilm et antropologisk blik på mellemøstlig kultur. I danskfaget er kulturforståelse og formidling centrale elementer. Det er derfor oplagt at analysere filmenes retorik og sammenligne dem med fx debatartikler om det arabiske forår.

I ’Reklamefilm’ forsøger tre forskellige agitationsfilm at manipulere deres seere. Filmene fungerer som vinduer til fortidens kultur og mentalitet. I mediefag kan eleverne bl.a. blive trænet i filmisk næranalyse ved at analysere, hvilke filmiske virkemidler instruktøren benytter sig af i sin iver efter at overtale seeren.

Materialerne er udarbejdet af Christine Boas Dabelsteen (lærer i dansk og mediefag på Nørre Gymnasium) og Niels Vasland Eriksen (lærer i historie og samfundsfag på Det Fri Gymnasium).

God film- og arbejdslyst.

Lisbeth Juhl Sibbesen
Undervisningsredaktør