Besættelsen: før, under og efter

Danske dokumentarfilm fra 30’erne viser et land i politisk opbrud. Med den tyske invasion i april 1940 skærpes tonen. Det danske biografpublikum ser tyske ugerevyer om krigens fremgang, hvervefilm for Frikorps Danmark, anti-sabotagefilm, sponsorfilm og spektakulære reklamefilm om drømmeprodukter. Den danske stats modoffensiv er en strøm af oplysende film om socialstatens goder. En ung generation af instruktører står bag dette boom af film og bag de mange hemmelige optagelser af modstandskampen, som indgik i efterkrigstidens filmiske fortolkninger. Fra 1960 erstattede De fem år alle tidligere film om perioden i Statens Filmcentrals udlån.

SA_SKOLEFILMEN_822

En svækket stat forstærker sin propaganda

De politiske og samfundsmæssige kontroverser og konflikter, som prægede Danmark i 1930’erne og under besættelsen, satte sig talrige spor i filmkulturen. Særligt dokumentarfilmområdet med sit potentiale for det propagandistiske ...

fremtidens borgere 12
 

Besættelsesbilleder til den kollektive erindring

Mange danskere har et sæt af nogenlunde ens sort-hvide billeder, der dukker frem af erindringen, når talen falder på besættelsestiden. Billederne stammer fra film om og fra besættelsestiden ...